Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016 10:34

Αλήθειες & Ψέματα Ψυχολόγος Ψυχίατρος & Ψυχοθεραπευτής

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής και Ψυχίατρος : 3 Ψ που χρειάζονται ανάλυση!  

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν συχνά τις διαφορές μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου  και δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η δουλειά του ψυχοθεραπευτή. Κάποιες βασικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για να γίνει περισσότερο κατανοητό  το έργο μας. Όροι όπως ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ψυχίατρος επεξηγούνται και δίνεται μια εικόνα για το τι είναι επισήμως θεσμοθετημένο απο το ελληνικό κράτος. 

 

Με τι ασχολείται η ψυχολογία ;

Η ψυχολογία ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες. Ασχολείται με την ανάλυση και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των ψυχικών λειτουργιών αυτής. Προσεγγίζει το ανθρώπινο βίωμα και τον τρόπο που οι άνθρωποι λειτουργούν τόσο ως άτομα όσο και ως ομάδες. Προσπαθεί να κατανοήσει τον άνθρωπο, την συμπεριφορά και τα προβλήματά του μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο που αυτά λαμβάνουν χώρα. Μελετά δηλαδή τις ανθρώπινες συμπεριφορές και τις συναισθηματικές διαταραχές μέσα στις ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και εντός του ίδιου του ατόμου.

Στην Ελλάδα για να εργαστεί κάποιος ως ψυχολόγος οφείλει να έχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, να έχει ολοκληρώσει δηλαδή σπουδές Ψυχολογίας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή να κατέχει αναγνωρισμένο πτυχίο από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Την ακαδημαϊκή του πορεία ο ψυχολόγος συνήθως την συνεχίζει μέσω των μεταπτυχιακών του σπουδών οι οποίες συχνά του προσφέρουν επιμέρους ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία ;

Οι βασικές σπουδές της Ψυχολογίας παρέχουν γενικές και ακαδημαϊκές γνώσεις, δεν αρκεί κάποιος να είναι ψυχολόγος για να ασκήσει την ψυχοθεραπεία. Για να γίνει κανείς ψυχοθεραπευτής χρειάζεται να ακολουθήσει εξειδίκευση μετά το βασικό πτυχίο της ψυχολογίας ή της ψυχιατρικής, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, προσωπική θεραπεία και εφαρμοσμένη κλινική άσκηση.

Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική εκείνη διαδικασία που γίνεται ανάμεσα στο ψυχοθεραπευτή και τον άνθρωπο που έχει απευθυνθεί σε αυτόν επειδή αντιμετώπιζε κάποιο προσωπικό ψυχικό, σχεσιακό ή ψυχοσωματικό πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγίσης. Η ψυχανάλυση, η συστημική , η γνωστική - συμπεριφορική, η gestalt είναι κάποιες απο τις βασικές προσεγγίσεις.  H Συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία στηρίζεται σε αρχές όπως η διερεύνηση του πλαισίου μέσα στο οποίο συμβαίνει μια συμπεριφορά και η ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων, η αλληλεπίδραση και η εξέλιξη του ανθρώπου. Διερευνά και προσπαθεί να κατανοήσει το άτομο χωρίς να αγνοεί το περιβάλλον του και τους άνθρώπους που συνδέονται με αυτό. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη νομική κατοχύρωση για την εξειδίκευση του ψυχοθεραπευτή. Για το λόγο αυτό το άτομο που θέλει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να ενημερώνεται σωστά για τον Ψυχολόγο που πρόκειται να επισκεφτεί και να μην διστάζει να τον/την ρωτήσει σχετικά με τους τίτλους του.

Επίσης, κανείς έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον ψυχοθεραπευτή που του ταιριάζει, εκείνον που εμπιστεύεται και που του αποπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Υπάρχουν ωστόσο στην Ελλάδα πιστοποιημένοι οργανισμοί και ινστιτούτα που προσφέρουν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στην ψυχοθεραπεία ανάλογα με την προσέγγιση που έχει επιλέξει ο ψυχοθεραπευτής να ακολουθήσει.

Ποιο το αντικείμενο της ψυχιατρικής ;

Η ψυχιατρική από την άλλη είναι κλάδος της Ιατρικής. Προσεγγίζει τις ψυχικές διαταραχές μέσα από το ιατροκεντρικό και βιολογικό μοντέλο υποστηρίζοντας την γενετική και μοριακή προδιάθεση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επομένως η κύρια θεραπεία που παράσχει μετά την ψυχιατρική διάγνωση της κατάστασής είναι η φαρμακοθεραπεία και θεωρεί ως αιτίες των ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων κυρίως τις αλλαγές στη βιοχημεία του εγκεφάλου, τις οργανικές καταστάσεις και τους γενετικά προσδιορισμένους παράγοντες. Ο Ψυχίατρος αναλαμβάνει την χορήγηση, την δοσολογία και τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας λήψης των φαρμάκων. Oι Ψυχίατροι μπορεί να ασχολούνται και με την ψυχοθεραπεία.

Και οι ψυχολόγοι αλλά και οι ψυχίατροι πάντως, για να ασχοληθούν με την ψυχοθεραπεία θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί με ειδικές σπουδές πάνω στην ψυχοθεραπεία μετά το τέλος του βασικού τους πτυχίου.

Read 1545 times Last modified on Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016 10:56
eva

 
STAY CONNECTED WITH US

Please enable the javascript to submit this form